Świadomość zakupowa w firmach jest coraz większa, jednak niektóre nadal nie mają wyodrębnionych działów centralizacja zakupów czy nawet pracowników przygotowanych do obsługi procesu zakupowego

Czy centralizacja dla pionu operacji to słuszne rozwiązanie? Dział zakupów stanowi pięć osób: szef działu i kupcy w poszczególnych kategoriach. Metody profesjonalizacji zakupów w przedsiębiorstwach trendy rynkowe. Centralizacja to proces polegający na odbieraniu uprawnień decyzyjnych niższym szczeblom i przeniesieniu ich na szczeble wyższe i najwyższe. Świadomość zakupowa w firmach jest coraz większa, jednak niektóre nadal nie mają wyodrębnionych działów centralizacja zakupów czy nawet pracowników przygotowanych do obsługi procesu zakupowego. Oby również po stronie zamawiających zobowiązanych do stosowania Pzp znalazły się jednostki widzące korzyści płynące z takiej współpracy. Wobec tego, szef zakupów zwrócił się do kupca kategorii, w której był największy wzrost (zakupy gazu) o przygotowanie raportu z realizacji kontraktu. Kolejnym etapem reorganizacji zakupów w Grupie, było uruchomienie projektu wdrożenia narzędzia IT wspierającego realizację zakupów wspólnych. Wspieramy w centralizacji zakupów w ramach grupy kapitałowej i wdrożeniu grup zakupowych. Temat centralizacji zakupów jest bardzo stary, a walka pomiędzy „lokalsami” a „centralą” o utrzymanie kompetencji – bardzo krwawa. Wspólne prowadzenie postępowań i centralizacja obszaru zakupów przynoszą nie tylko oszczędności, ale także zwiększają efektywność zarządzania i wykorzystania czasu pracy pracowników. 19 Jeżeli są Państwo zainteresowani informacjami na temat możliwości osiągnięcia znacznych oszczędności w obszarze zakupów zachęcamy do kontaktu! Centralizacja zamówień w sektorze publicznym po nowelizacji nabierze nowego wymiaru. Dyrektor finansowy przygotował zestawienie udziału kosztu surowców i poprosił szefa zakupów o wyjaśnienia, które przedłoży Zarządowi. Ale czy na pewno centralizacja funkcji odpowiada na te potrzeby w oczekiwanym stopniu? Trudno więc oczekiwać iż taki dział zakupów będzie na bieżąco monitorował rynek i wykonanie kontraktu. Przyzwolenie na takie działania ma być też zachętą dla kupca do swobodniejszego poszukiwania „okazji” zakupowych na rynku – w postaci zakupów typu spot. Oczy Zarządu zwrócone są nie tylko na wyniki finansowe działania działu zakupów ale również na jakość pracy szefa tego działu. Tym razem przyjrzymy się zagadnieniu centralizacji zakupów w sektorze publicznym oraz zasadom dotyczącym udzielania tego rodzaju zamówień po nowelizacji. Jeżeli dane dobra nie przynosi korzyści to są one dobrami negatywnymi. Realizacja tych zasad zagwarantowana jest dzięki akceptowanym “regułom gry” ujętym w regulaminach zakupów lub politykach compliance.